Career Summary:

Shunsuke Kohno

  • September 12, 1995
  • 23
  • Japan
  • Formula 3 Japanese Championship
  • 55
  • 3
  • 1
  • 5.45%