Career Summary:

Takeshi Tsuchiya

 • November 04, 1972
 • 44
 • Japan
 • Super Gt Japan
 • 267
 • VivaC team Tsuchiya
 • 11
 • 45
 • 23
 • 5
 • 4.12%
 • 16.85%